HƠN 200 DỰ ÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO THUÊ GIÀN GIÁO VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI 24/24 – CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI KIM LONG ĐÃ THỰC HIỆN